Realizacji procesu synodalnego rozeznania powinny towarzyszyć duszpasterskie wyzwania opisywane przez ojca świętego Franciszka w jego oficjalnych dokumentach.

Dekret ustanawiający koordynatorów dekanalnych diecezjalnego etapu Synodu o synodalności

Oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych.

Dokument przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Nawrócenie duszpasterskie jest jednym z podstawowych tematów „nowego etapu ewangelizacji”.

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. otwierającej diecezjalny etap XVI Zwyczajnego Posiedzenia Ogólnego Synodu Biskupów.