Oficjalna prezentacja syntezy synodalnej Archidiecezji Katowickiej odbędzie się we wrześniu. O szczegółach będziemy informować.

Realizacji procesu synodalnego rozeznania powinny towarzyszyć duszpasterskie wyzwania opisywane przez ojca świętego Franciszka w jego oficjalnych dokumentach.

Dekret ustanawiający koordynatorów dekanalnych diecezjalnego etapu Synodu o synodalności

Oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych.

Dokument przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Nawrócenie duszpasterskie jest jednym z podstawowych tematów „nowego etapu ewangelizacji”.