Gdzie aktualnie jesteśmy?

W okresie od 17 października 2021 roku do maja 2022 roku trwa etap diecezjalny Synodu. Następnie sekretariaty synodu w poszczególnych diecezjach przystąpią do opracowania materiałów ze spotkań synodalnych, aby w dalszej kolejności przekazać je (do końca czerwca 2022 roku) do Sekretariatu Episkopatu Polski. Tam zostanie wykonana synteza krajowa tych opracowań, która w połowie sierpnia 2022 roku zostanie przekazana do Watykanu.

Kolejnym krokiem jest etap kontynentalny Synodu, przewidziany dla siedmiu zgromadzeń kontynentalnych: Afryki, Oceanii, Azji, Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej, Europy i Ameryki Północnej: Te siedem międzynarodowych zgromadzeń ma z kolei zaowocować siedmioma Dokumentami Końcowymi, które posłużą jako podstawa drugiego Instrumentum Laboris. Będzie ono używane w czasie ostatniego, rzymskiego etapu – podczas Zgromadzenia Synodu Biskupów w październiku 2023 roku.

Co w naszej archidiecezji?

Diecezjalny etap synodu w archidiecezji katowickiej składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje:

  1. Spotkania w grupach dekanalnych z przedstawicielami poszczególnych parafii dekanatu
  2. Spotkania w grupach profilowanych (ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty, celowo wytypowane środowiska).

Ta część powinna zakończyć się do 27 lutego 2022 roku, z zastrzeżeniem, że spotkania w grupach profilowanych mogą trwać dłużej.

Część druga rozpocznie się od 28 lutego i potrwa do 6 maja. W tym czasie spotkania synodalne przenoszą się na poziom parafii, gdzie osoby zainteresowane udziałem w synodzie będą mogły zgłaszać się do swoich proboszczów. Ci, wraz z koordynatorami parafialnymi, którzy wcześniej wzięli udział w spotkaniach dekanalnych, przeprowadzą spotkania synodalne dla osób zainteresowanych. Przewidziane jest minimum jedno spotkanie na poziomie parafii, z możliwością kontynuacji. Ich ostateczna liczba kształtować się będzie w zależności od ilości chętnych i potrzeb uczestników.

Archidiecezjalny Zespół ds. Konsultacji Synodalnych:

Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-043 Katowice

tel. +48 507 982 371